Pirinç Tanıtımı

Çeltik en eski kültür bitkilerindendir. Gen merkezinin Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilmektedir. Su içinde çimlenebilen ve kökleri sudaki oksijenden yararlanabilen bir tahıldır. İnsanlar için besin kaynağı olarak, tahıllar içinde buğdaydan sonra gelen en önemli üründür. Aynı zamanda çeltik dünyadaki insanların yarıdan fazlasının ana besin kaynağıdır.

Pirinç kendisine has renk, tat, koku ve görünüşte olmalı; acılaşmış, eskimiş, kokuşmuş, küflenmiş olmamalı; yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçalarını içermemelidir.

Pirinçlerde rutubet oranı % 15’den (m/m) fazla olmamalıdır.

 

Tebliğ kapsamındaki pirinçlerin, kusurlu tane, organik ve inorganik yabancı madde içerikleri

 

Ham tane ve tebeşirleşmiş tane(1)
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Mandık veya kırmızı tane
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Kırmızı çizgili tane
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Doğal şekil bozukluğu olan tane, benekli tane, lekeli tane, sarı tane ve amber tane
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Kırık tane
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Organik Yabancı    Maddeler(2)
(Ağırlıkça En Fazla, %)

İnorganik Yabancı Maddeler
(Ağırlıkça En Fazla, %)

Pirinç (1. sınıf)

1

0.5

0.5

0.5

5

0.3

0.05

Pirinç (2. sınıf)

2

1

1.5

1

10

0.4

0.1

Kavuzsuz pirinç

6

4

-

2

5

1.5

0.1

Az Değirmenlenmiş pirinç

2

1

2

1,5

5

0.5

0.1

Yarı haşlanmış kavuzsuz pirinç

6

4

-

2

5

1.5

0.1

Yarı haşlanmış değirmenlenmiş pirinç

2

1

2

1,5

5

0.5

0.1

Kırık pirinç

6

4

2

2

-

0.5

0.1

Kırıntı veya toz kırık

-

-

-

-

-

1.5

0.1

(1)     Genetik özelliği olarak kendine has beyaz göbekli olan pirinç çeşitleri 1. ve 2. sınıf pirince göre değerlendirilir ve tebeşirleşmiş tane aranmaz.
(2)   Madde 5 (a) bendinde yer alan ve bulunmasına izin verilmeyen yabancı maddelerin dışındaki yabancı maddeleri kapsar.
Tebliğ kapsamındaki pirinçlerde Tane Uzunluğu ve Uzunluk/Genişlik Oranları

 

Tane Uzunluğu (mm)

Uzunluk/Genişlik Oranı

Uzun Taneli Pirinç (Tip A)

>6,7

2≤ - ≤3

Uzun Taneli Pirinç (Tip B)

>6,7

>3

Uzun Taneli Pirinç (Tip C)

6.0≤ - ≤6.7

2≤ - ≤3

Orta Taneli Pirinç

5,2< -

 

Kısa Taneli Pirinç

≤5,2