Raporlar

 İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler TUİK-Türkiye İstatistik Kurumunun PDD-Pirinç Değirmencileri Derneği'ne göndermiş olduğu verilerden oluşmakta olup, PDD tarafından derlenmiştir. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde yorumlanamaz. PDD-Pirinç Değirmencileri Derneği'ni kaynak göstermek suretiyle Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum,sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur.

PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2012-Aralık 2012)
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül-Kasım 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül-Ekim 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Ağustos 2012)
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Temmuz 2012)
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Şubat 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Ocak 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Nisan 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Mayıs 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Mart 2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Haziran  2012 )
PDD Dış Ticaret Raporu-Ülkelere Göre Dağılım ( Eylül 2011-Aralık 2011 )
PDD Dış Ticaret Raporu- ( Eylül 2011-Kasım 2011 )
PDD Çeltik Raporu- İlçelere Göre Dağılım / 2009-2011 Yılı
Çeltik Raporu- İlçelere Göre Dağılım / 2009-2010
 PDD Sektör Değerlendirme Raporu Takvim Yılı (2012)
 Mahsul Yılı Takvimine Göre PDD Dış Ticaret Raporu ( Eylül 2011-Ağustos 2012) ve ( Eylül 2012-Ağustos 2013)