HAKKIMIZDA

PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ

PDD-Pirinç Değirmencileri Derneği ; çeltik sektöründe ki tüm firmaları bir çatı altında toplamak adına kurulmuş ve 10 yıllık geçmişe sahip bir oluşumdur.

Pirinç Değirmencileri Derneği üyeleri,   sektör de faaliyet firmaların % 80’ini temsil etmektedir.

Derneğimiz sektörümüzün gelişimine yönelik faaliyetleri yakın takip etmekte ve Devletin sektörün gelişimine yönelik stratejilerinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Vizyonu, ulusal ve uluslararası platformda, tüm üyelerini temsil edebilen,  haklarını koruyabilen, sektörle ilgili gelişim ve  rejimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi  olabilen ve sektördeki örnek bir sektörel sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin vizyon ve misyonun gerçekleştirmek amacıyla belirlediğimiz en önemli strateji, üyelerimizin karşılaştığı sorunları belirli platformlara taşımak, sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz önerilerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve sektörümüzün AB’ne uyum süreci içinde gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Derneğimiz, sektörle ilgili her türlü bilginin toplandığı, değerlendirildiği, yorumlandığı,  raporların hazırlandığı bir kurum halinde ve bu raporlarla sadece üyelerini değil tüm kamu oyunun bilgilendirildiği bir yapıya kavuşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır.

Çalışmalarımızı, sadece mevcut durum analizi yapar durumdan kurtararak,  ekonomik ve politik konjoktürü yakından takip etmekteyiz, ileriye dönük tahmin yöntemlerini geliştirmekte ve bu şekilde üyelerimizin faaliyetlerine ve kamu otoritelerinin çeltik sektörü ile ilgili politikalar geliştirmesine yardımcı olmasını sağlamaya çalışmaktayız.

Kamu ile olan ilişkilerimiz daha çok Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile yoğunlaşmıştır. PDD, TGDF ( Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) ve UHK-Ulusal Hububat Konseyi üyesidir.

PDD, başta UHK-Ulusal Hububat Konseyi ve TGDF-Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu çatısı altında olmak üzere, diğer birçok sivil toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmekte, sektörün ve üyelerinin menfaatleri korumaktadır.